Ligeværd, demokrati, tillid og gensidig respekt

Obligatoriske informationer

Skolens vedtægter

Læs vedtægterne for den selvejende institution Osted Fri- og Efterskole her
 

Tilsyn med undervisningen

Der føres tilsyn med undervisningen af tilsynsførende Heidi Vester, som er valgt for en to-årig periode på skolens generalforsamling i april 2023 af forældrekredsen.  

Tilsynserklæring (2023/2024) fra tilsynsførende Heidi Vester

Tilsynserklæring (2022/2023) fra tilsynsførende Heidi Vester

Tilsynserklæring (2021/2022) fra tilsynsførende Heidi Vester

Tilsynserklæring (2020/2021) fra tilsynsførende Heidi Vester

Tilsynserklæring (2019/2020) fra tilsynsførende Heidi Vester

 

 

Evaluering af undervisningen samt elevernes udbytte

Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler m.v., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en opfølgningsplan for evalueringen. Resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. 

Evaluering af undervisningen og elevernes udbytte kan læses her
 

Undervisningsmiljøvurdering

Mindst hvert tredje år skal alle skoler lave og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering, der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. 

Undervisningsmiljøvurdering - november 2020

 

Karaktergennemsnit

Fra sommeren 2023 er skolen overgået til at være en prøveafholdende skole.

9. kl. afgangsprøve offentliggøres  på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Prøvekarakterer offentliggjort