Ligeværd, demokrati, tillid og gensidig respekt

Obligatoriske informationer

Skolens vedtægter

Læs vedtægterne for den selvejende institution Osted Fri- og Efterskole her
 

Tilsyn med undervisningen

Der føres tilsyn med undervisningen af tilsynsførende Heidi Vester, som er valgt for en to-årig periode på skolens generalforsamling i april 2019 af forældrekredsen.  

Seneste tilsynserklæring (2019/2020) fra tilsynsførende Heidi Vester.
 

Evaluering af undervisningen samt elevernes udbytte

Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler m.v., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en opfølgningsplan for evalueringen. Resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. 

Evaluering af undervisningen og elevernes udbytte kan læses her
 

Undervisningsmiljøvurdering

Mindst hvert tredje år skal alle skoler lave og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering, der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. 

Den seneste undervisningsmiljøvurdering er lavet i skoleåret 2016/2017. Den næste var planlagt til skoleåret 2019/2020 (forår), men er udsat pga. Corona-nedlukningen. Den forventes gennemført efteråret 2020.

Generelt oplever vi, at eleverne trives. Konfliktniveauet er lavt, og eleverne tøver ikke med at hente hjælp, hvis de har svært ved at finde løsninger. Forældre er gode til at gøre os opmærksomme på eventuelle problemstillinger vedrørende det enkelte barns trivsel. Vi har afsat timer til arbejdet med AKT (adfærd, kontakt og trivsel), hvor der bl.a. arbejdes med at skabe eller bevare en sund kultur i klasserne, hvor tillid, konflikthåndtering og positive forventninger til hinanden er i fokus. Vi har et velfungerende elevråd med repræsentanter fra alle klasser. Rådet styres af to elever og vejledes af en ansvarlig lærer. Rådet deltager flere gange om året på skolens bestyrelsesmøde.