Samspil og sammenspil

Forventninger til hinanden

Elever
”Du er det lys, du kan sprede”

Vores mål er, at give eleverne en udfordrende skolegang med spændende undervisning, oplevelser og gode sociale relationer. Det sker b.la., når trivsel er et af de bærende fundamenter for læring, fællesskab og udvikling og derfor har vi klare forventninger til vores elever, for det kræver en indsats fra alle at nå de mål.

Vi forventer, at eleverne: 

  • har lyst til at modtage undervisning – også til at lave lektier
  • er deltagende og engagerede i undervisning, skoleliv og fællesskab
  • har lyst til et åbent og ærligt fællesskab med andre elever og voksne
  • respekterer skolens grundlæggende værdier
  • har respekt og tolerance for andre mennesker
  • er undervisningsparate, dvs. møder veludhvilede, velforberedte – med morgenmad i maven og madpakke i tasken 
  • passer på bygninger, inventar og bøger
  • er parat til at hjælpe med praktiske gøremål på skolen, fx at gøre rent i klasserne

 

Forældre
”Verdens bedste sammen”

Det er vigtigt for os, at der er tæt og åben dialog samt tydelige, gensidige forventninger mellem skole, fritidstilbud og de cirka 350 friskoleforældre.

En loyal og konstruktiv dialog er en forudsætning

Vi forventer, at forældrene er konstruktive medspillere i en positiv dialog, der er præget af gensidig tillid, respekt og loyalitet, både i forhold til den enkelte, fællesskabet og skolens pædagogiske virke samt medarbejdernes professionalisme. Forældrene er meget velkomne til at kontakte skolen, hvis der er udfordringer, spørgsmål, ønsker eller kritik. På samme måde tager skolen kontakt til hjemmet, hvis der er behov herfor. Det er vigtigt, at den gensidige kontakt, den løbende dialog, sker i en god, ordentlig og anerkendende form, som sikrer bedst mulig udvikling og trivsel.

Vi søger at skabe de bedste forudsætninger for denne dialog, fx gennem 2 årlige skole/hjemsamtaler, 2 forældremøder, generalforsamling, og ikke mindst i den daglige kontakt.

Deltagelse i skolens liv

Vi forventer, at forældrene deltager i forældremøder, skole/hjemsamtaler og i øvrigt medvirker til skolens ”liv og vækst” gennem deltagelse i dagligdag og arrangementer. Forældrene inddrages endvidere i skolens drift og vedligeholdelse b.la. ved generalforsamling, forældrearbejdsdage og forældreovertagelsesdage. Forældrene er repræsenteret i bestyrelsen med mindst fem medlemmer.

Forældrene er velkomne til at deltage i undervisningen, – efter aftale med læreren på forhånd. Vi inviterer gerne forældrene til at bidrage til undervisningen, bl.a. når de besidder relevante kompetencer.

En dag om året er der forældreovertagelsesdag. Her er skolens personale på pædagogisk dag, og imens underviser forældrene eleverne. Nogle tager imod elever på deres arbejdsplads, andre tager på museumstur, arrangerer særlige oplevelser eller underviser i emner, som man har særlige forudsætninger for at berige eleverne med.

Det tager en landsby at opdrage et barn

På Osted Friskole og i Fristedet forventes det, at forældrene bidrager til såvel eget barns som de andre elevers trivsel. Det sker fx ved, at hver klasse har et forældreråd, der tager initiativer til sociale arrangementer. Det forventes ligeledes, at man som forældre har forståelse for, at ens barn er ét blandt mange børn. Det betyder, at man har omsorg for alle børnenes velbefindende.