Samspil og sammenspil

Fællesskab

Kontakten og dialogen mellem hjem og skole er afgørende for, at en friskole kommer til at leve og udvikle sig godt.

På Osted Friskole indbydes jævnligt til møder, hvor forældre kan komme til orde med synspunkter og holdninger til det at lave skole. 

Vi inviterer desuden til spændende foredragsaftener og forældremøder, hvor forældre og medarbejdere mødes og finder fælles inspiration. Disse møder er af største vigtighed – det er her skolens tradition kan opleves og den fremtidige kurs pejles. 

Osted Friskole har igennem årene udviklet sig i takt med det samfund, den er en del af. Nye pædagogiske former har afløst gamle – og sådan skal fortsat være – nye tider kræver nye måder.

Forventninger til eleven

Kære elev

Vi forventer at:

 • Du er medansvarlig for, at undervisningsmiljøet er godt. Dvs. at du gør dit til, at der er den nødvendige ro i klassen. At du har respekt for dine kammerater, læreren, vikarer og undervisningen. At du ikke larmer, forstyrrer, kommenterer negativt, ”griner af”, ”har gang i alt muligt andet” og at du ”markerer” når du gerne vil sige noget.
 • Du møder til tiden og går ikke før tid, med mindre andet er aftalt.
 • Du forlader ikke skolens grund i undervisningstiden, med mindre andet er aftalt.
 • Du kommer ind, når klokken ringer, og er klar til undervisning.
 • Du er udhvilet - også for din egen skyld.
 • Du har lavet dine hjemmeopgaver, hvis du har nogen for, til de deadlines der er, med mindre andet er aftalt med læreren.
 • Du deltager aktivt og engageret i undervisningen.
 • Du ikke bruger din mobil i undervisningstiden, med mindre andet er aftalt med læreren. 
 • Du tjekker elevintra dagligt, i forhold til lektier, ture, ændringer m.m.

Og for din egen skyld, få en god morgenmad/madpakke med, så hjernen og maven har noget at arbejde med - alt sammen for at skabe de bedste rammer for undervisningen, så det bliver et trygt og godt skoleforløb for alle.

Forventninger til forældre

Kære forældre

Vi forventer at:

 • At I tager medansvar for, at vi fortsat har en skøn skole for jeres børn – vores elever.
 • At I vægter sociale og faglige kompetencer lige højt.
 • At I byder ind i forhold til det stærke fællesskab, vi betragter som unikt for Osted Friskole.
 • At I deltager i forældremøder/skole-hjem-samtaler og forældrearrangementer.
 • At I holder jer orienteret om bestyrelsens arbejde og deltager i skolens generalforsamlinger.
 • At I – helst dagligt – holder jer orienteret på ForældreIntra, hvor en stor del af kommunikationen foregår, herunder beskeder fra lærerne og skolen.
 • At I holder jer orienteret om, hvad der foregår i jeres barns klasse og på skolen som helhed.
 • At I bruger de rette kommunikationskanaler/kommandoveje i forbindelse med spørgsmål til skolen, så de rette ting bliver afleveret det rette sted.
 • At I kontakter klasselærerne med evt. spørgsmål, inden et problem vokser sig for stort.
 • At du støtter dit barn i det, som det har svært ved at finde ud af alene. Det kunne være hjemmearbejde, få sine ting med, medbringe de undervisningsmaterialer der skal bruges, bøger, penalhus m.m.
 • At du støtter dit barn i at være en del at fællesskabet og bakker skolen op i, hvor vigtigt det er at tage ansvar, både for sig selv men også for kammerater, medansvar for godt klassemiljø m.m.
 • At dit barn kommer i skole til tiden.
 • At du støtter op om, at dit barn respekterer og overholder de regler, der er på skolen.
 • At dit barn har passende tøj på til f.eks. idræt, udedage, ture m.m.
 • At du tager medansvar for, at dit barn er undervisningsparat. Dvs. du snakker med dit barn om, hvordan man deltager i skolen/skolelivet. Det er vigtigt, at der er et miljø i klassen og på skolen, hvor der kan undervises, og hvor alle har det godt. Hvor rammerne for undervisning (ro, tryghed, nysgerrighed og engagement) er til stede. Hvor respekt og ansvarlighed for sine klassekammerater, andre elever, store som små, lærer, vikarer og undervisningen er en selvfølgelighed for at skabe gode læringsmiljøer.