Samspil og sammenspil

Forventinger til hinanden

Elever
”Du er det lys, du kan sprede”

Vores mål er, at give eleverne en udfordrende skolegang med spændende undervisning, oplevelser og gode sociale relationer. Det sker b.la., når trivsel er et af de bærende fundamenter for læring, fællesskab og udvikling og derfor har vi klare forventninger til vores elever, for det kræver en indsats fra alle at nå de mål.

Vi forventer, at eleverne: 

  • har lyst til at modtage undervisning – også til at lave lektier
  • er deltagende og engagerede i undervisning, skoleliv og fællesskab
  • har lyst til et åbent og ærligt fællesskab med andre elever og voksne
  • respekterer skolens grundlæggende værdier
  • har respekt og tolerance for andre mennesker
  • er undervisningsparate, dvs. møder veludhvilede, velforberedte – med morgenmad i maven og madpakke i tasken 
  • passer på bygninger, inventar og bøger
  • er parat til at hjælpe med praktiske gøremål på skolen, fx at gøre rent i klasserne

 

Forældre
”Verdens bedste sammen”

Det er vigtigt for os, at der er tæt og åben dialog samt tydelige, gensidige forventninger mellem skole, fritidstilbud og de cirka 350 friskoleforældre. Vi forventer, at forældrene er konstruktive medspillere i en positiv dialog, der er præget af gensidig tillid, respekt og loyalitet, både i forhold til den enkelte, fællesskabet og skolens pædagogiske virke samt medarbejdernes professionalisme. Forældrene er meget velkomne til at kontakte skolen, hvis der er udfordringer, spørgsmål, ønsker eller kritik. På samme måde tager skolen kontakt til hjemmet, hvis der er behov herfor.

Det er vigtigt, at den gensidige kontakt, den løbende dialog, sker i en god, ordentlig og anerkendende form, som sikrer bedst mulig udvikling og trivsel.