Er du blevet nysgerrig? Så læs her!

Ny elev

Vi vil altid gerne vise vores dejlige skole frem og fortæller gerne om det vi står for. 

Kontakt skolen for at aftale et uforpligtende besøg samt få oplysninger om ledige pladser.

MOTORVEJ ELLER MARGUERITRUTE

Der er fokus på nye undervisningsformer, der tager afsæt i elevernes forskellighed, samtidig med at lysten til læring udvikles. Motorvejen betyder: hurtigt frem til målet. Margueritruten betyder, at vi vil i mål, men gerne vil have delmål og detaljer med.

Ledige pladser

Der kan være ledige pladser i enkelte klasser. Ring og book et besøg hvis det har interesse.

Optagelsesprocedure

Vi inviterer altid til et uforpligtende besøg. Hvis begge parter tænker, at skolen kunne være det rette tilbud, inviteres der til en yderligere samtale med klasselæreren, hvor elevens behov vendes og klassens dagligdag præsenteres. Her drøftes også et egnet starttidspunkt.

Principielt er det skolens Styrelse, som optager elever. Det administreres på følgende måde: 

a) Skolens forstander og afdelingsleder optager sammen med lærerne 20 elever pr. klasse i 0. - 6. klasse og 25 elever pr. klasse i 7. - 9. klasse. Oversigter udarbejdes til Styrelsen, som tager optagelserne til efterretning. 

b) Hvis der allerede er 20/25 elever i klassen, det antal, som skolen i en årrække har arbejdet med som værende det øvre loft, kan optagelse ske, såfremt Styrelsen beslutter dette. 

I sådanne tilfælde kan begrundelsen for optagelse blandt andet være søskendeforhold i forbindelse med tilflytning til egnen, ønske om ikke at rykke en elev op på næste klassetrin, eller der kan være tale om et barn, som er kommet i klemme på en anden skole. Styrelsen tager stilling på baggrund af indstilling fra lærerrådet, som udtaler sig om, hvorvidt optagelse er forsvarlig i henseende til elevsammensætningen i klassen, de fysiske rammer m.v. Generelt er det altså styrelsen der, i samarbejde med klasselæreren, vurderer antallet af elever i klassen når det overstiger 20/25. Vi oplever stor søgning og overvejer derfor jævnligt ekstraoptag i klasserne.

Optagelse i børnehaveklassen sker i det kalenderår, barnet fylder 6 år. Udsættelse af skolestart kan kun ske efter dispensation fra hjemkommunen.

Ansøgning om optagelse sker ved henvendelse til skolens kontor. Ved optagelse betales et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. Det koster ikke noget at stå på venteliste.