"Og den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær."

Grundpuls og fællesskab

Være én men én iblandt

Osted Friskole ønsker at være et sted, hvor såvel elever som forældre og ansatte oplever, at de er en del af et trygt, anerkendende og forpligtende fællesskab, hvor alle har ejerskab til og ansvar for skolen. Samværet skal præget af gensidig respekt, omsorg og hjemlighed samt forståelse for og accept af sociale normer.  

Vi ønsker, at eleverne lærer at færdes i en dagligdag præget af frihed og ansvar med en tydelig og genkendelig grundpuls og livgivende rammer. 

Læs om skolens værdier og formål i praksis her.

En skole ved sine fulde fem

Man skal gribe, før man kan begribe. Derfor skal skolens hverdag indrettes, så ikke kun høre- og synssansen påvirkes. Det er erfaring, der skal være centralt placeret i læringsprocessen.