Et grønt forsamlingshus i Lejre

NaturVærket

På Osted Fri- og Efterskole ligger NaturVærket. Her holder bl.a. skolens SFO til i det daglige - men stedet er også åbent for andre. NaturVærket består af:

  • Langhuset: Uopvarmet og uisoleret hus med bænke og borde. Mulighed for overnatning på gulvet for fx. spejdergrupper og skoleklasser. Toiletter og tekøkken tilgængeligt. 
  • Værkstedsbygning: Mulighed for værkstedsundervisning i fx biologi, sløjd, naturfag. 
  • Bålhus: Langhus uden sider med overdækning. Her kan man søge ly, spise madpakke, tænde bål (hvis forholdene tillader det) og arbejde ved arbejdsbordene.
  • Amfiscene: Amfiscene kan bruges til teater, optræden eller andre arrangementer, hvor der er brug for "samling". 

Hvem kan bruge NaturVærket?

  • Spejdergrupper og lign.
  • Skoleklasser til naturfaglige forløb og overnatning/hike. 
  • Institutioner til Udelivs-pædagogik og overnatning.
  • Lokale foreninger og aktionsgrupper til møder o. lign. 
  • Vandrere og cyklister og familier kan stoppe og få en tår vand – eller tænde bålet, hvis forholdene tillader det 

Det er ikke muligt at låne NaturVærket til private fester. 

Hvad koster det at bruge NaturVærket?

Langhuset: 1500 kr inkl. forbrug af vand/el. Slutrengøring foretages af lejer. Manglende rengøring og oprydning faktureres med 2.500 kr.

Værkstedsområde/materialer: 200 kr plus 1000 kr i depositum, som tilbagebetales efter aflevering.

Langhuset inkl. overnatning i og ved NaturVærket: 1500 kr/døgn samt 65 kr/deltager/nat.

Madpakkespisning og rast er gratis. Tændes der bål afregnes for brænde: 50 kr/sæk 

Hvordan booker man?

Lokalerne bookes efter princippet "først til mølle" og skal være foreneligt med øvrig brug. Kontakt skolens kontor på booking@ofe.dk. Booking skal ske senest 14 dage før ønsket arrangementsdato. 

NaturVærket

Den Europæiske Lanbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. 
NaturVærket er således etableret med støtte fra LAG-midlerne, Friluftsrådet og Osted Fri- og Efterskole. Læs mere på http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm