Skolepenge 2022/2023

Skolepenge på Friskolen

Skolepengene betales i 12 rater om året.

 • 1 barn - (4.-9. klasse): 1.503 kr/md
 • 1 barn - (0.-3. klasse): 1.399 kr/md

Der ydes søskenderabat, således at barn nummer to får 25 % i rabat. Barn nummer tre får 50 % i rabat og følgende børn er gratis.

SFO

Betales i 11 rater om året. 

 • 1 barn - 1108 kr/md.

Klub

Betales i 11 rater om året.

 • 1 barn (4.-5. klasse) - 624 kr/md
 • 1 barn (6.-7. klasse) - 416 kr/md

Lejrskoler og rejser

Lejrskoler og ture er en del af skolens samlede undervisningstilbud. Deltagelse er derfor naturligvis obligatorisk. Ønsker forældre at fritage en elev fra lejrskolerne, skal elevens andel af turens fællesudgifter betales. I særlige tilfælde kan der dog dispenseres herfra.
Prisniveauet for årets lejrskoler/rejser

 • 0. - 2. klasse: ca. 200 kr (1 nat)
 • 3.-4. klasse: ca. 300 - 500 kr (2 nætter)
 • 5. klasse: ca. 500 - 700 kr (3 nætter)
 • 6.  klasse: ca 1.500 kr (3 nætter)
 • 7. - 8. klasse: ca. 2000 kr (hvert andet år er der skitur og hvert andet år tur til europæisk land) (5-7 nætter)
 • 9. klasse: ca. 4500 kr (herfra skal trækkes indtægter fra klassens loppemarked) (5-7 nætter)

0.-5. kl. opkræves én gang årligt efter rejsens hjemkomst og rejseregnskabet er færdiggjort.  

6.-9. kl. betaler á conto samtidig med betaling af skolepenge. 

Fripladsordning

På finansloven er der afsat midler til rådighed for uddeling af fripladstilskud til elever i private grundskoler og friskoler. Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til skolens kontor. Tildelingen afhænger af hjemmets indtægts– og formueforhold, antal børn under 18 år og undertiden særlige omstændigheder, der kan være opstået i familien. Udbetalingen af et eventuelt tilskud sker ikke direkte, men modregnes i det af skolens bestyrelse vedtagne skolepengebeløb. Ansøgningen skal afleveres til skolens kontor senest den 1. september i det år, der søges optag.

 

Mulighed for støtte fra OFE-fond

Fonden har til formål at hjælpe økonomisk trængte elever på OFE, både friskole- og efterskoleelever, ved at skaffe midler, der fordeles efter ansøgning.

Begivenheder, der påvirker familier økonomisk i kortere eller længere perioder, kan ramme alle og støtten tænkes brugt, så elevernes skoledagligdag ikke påvirkes i første omgang. Der kan søges tilskud til reduktion af skolepenge, udgifter til rejser, lommepenge til lejrskole og lignende.

Ansøgning om støtte sker ved henvendelse til skolens administration. Alle ansøgninger behandles i fortrolighed.

 

Udmelding

Udmelding til skole, SFO og klub sker rmed 1 måneds varsel fra den 15. i måneden.