Skolepenge 2018/2019

Skolepenge på Friskolen

Skolepengene betales i 12 rater om året.

1 barn - (4.-9. klasse): 1.416 kr/md
1 barn - (0.-3. klasse): 1.318 kr/md
Der ydes søskenderabat, således at barn nummer to får 25 % i rabat. Barn nummer tre får 50 % i rabat og følgende børn er gratis.

SFO

Betales i 11 rater om året. 

1 barn - 1071 kr/md

Klub

Betales i 11 rater om året.

1 barn (4.-5. klasse) - 615 kr/md

1 barn (6.-7. klasse) - 410 kr/md

 

Fripladsordning

På finansloven er der afsat midler til rådighed for uddeling af fripladstilskud til elever i private grundskoler og friskoler. Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til skolens kontor. Tildelingen afhænger af hjemmets indtægts– og formueforhold, antal børn under 18 år og undertiden særlige omstændigheder, der kan være opstået i familien. Udbetalingen af et eventuelt tilskud sker ikke direkte, men modregnes i det af skolens Styrelse vedtagne skolepengebeløb. Ansøgningen skal afleveres til skolens kontor senest den 1. september i det år der søges optag.

 

Mulighed for støtte fra OFE-fond

Fonden har til formål at hjælpe økonomisk trængte elever på OFE, både friskole- og efterskoleelever, ved at skaffe midler, der fordeles efter ansøgning.

Begivenheder, der påvirker familier økonomisk i kortere eller længere perioder, kan ramme alle og støttentænkes brugt, så elevernes skoledagligdag ikke påvirkes iførste omgang. Der kan søges tilskud til reduktion af skolepenge, udgifter til rejser, lommepenge til lejrskole og lignende.

Ansøgning om støtte sker ved henvendelse til skolens adminstration. Alle ansøgninger behandles i fortrolighed.