Skolepenge 2024/2025

Skolepenge på Friskolen

Skolepengene betales i 12 rater om året.

Skoleåret 2024/25 (inkl. lejrskole m.v.) 

  • 1 barn - (0.-3. klasse): 1.583 kr./md for 2024/2025 
  • 1 barn - (4.-6. klasse): 1.736 kr./md for 2024/2025
  • 1 barn - (7.-9. klasse): 1.965,00/md for 2024/2025

Der ydes søskenderabat (moderation) således:

  • barn nr. 1 betaler fuld skolepenge
  • barn nr. 2 får 400 kr. i rabat
  • barn nr. 3 får 775 kr. i rabat og
  • barn nr. 4 (og evt. flere) får kr. 1.510 kr. i rabat. 

Læs gerne mere om vores lejrskoler her: 

SFO

Betales i 11 rater om året. 

  • 1 barn - 1.173 kr./md. for 2024/25

Klub

Betales i 11 rater om året.

  • 1 barn (4.-5. klasse) - 648 kr./md. for 2024/2025
  • 1 barn (6.-7. klasse) - 434 kr./md. for 2024/2025

 

Fripladsordning

På finansloven er der afsat midler til rådighed for uddeling af fripladstilskud til elever i private grundskoler og friskoler. Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til skolens kontor. Tildelingen afhænger af hjemmets indtægts– og formueforhold, antal børn under 18 år og undertiden særlige omstændigheder, der kan være opstået i familien. Udbetalingen af et eventuelt tilskud sker ikke direkte, men modregnes i det af skolens bestyrelse vedtagne skolepengebeløb. Ansøgningen skal afleveres til skolens kontor senest den 1. september i det år, der søges optag.

 

Mulighed for støtte fra OFE-fond

Fonden har til formål at hjælpe økonomisk trængte elever på OFE, både friskole- og efterskoleelever, ved at skaffe midler, der fordeles efter ansøgning.

Begivenheder, der påvirker familier økonomisk i kortere eller længere perioder, kan ramme alle og støtten tænkes brugt, så elevernes skoledagligdag ikke påvirkes i første omgang. Der kan søges tilskud til reduktion af skolepenge, udgifter til rejser, lommepenge til lejrskole og lignende.

Ansøgning om støtte sker ved henvendelse til skolens administration. Alle ansøgninger behandles i fortrolighed.

 

Udmelding

Ved udmelding af skole betales skolepenge for den fulde slutmåned uafhængigt af udmeldelsesdatoen inkl. lejrskole m.v. 

Man kan ikke udmeldes pr. 30. juni. Det betyder, at når en elev forlader skolen ved udgangen af et skoleår, betales også skolepenge for juli måned. Dette gælder også for afgangselever efter 9. klasse.

Ved udmelding af SFO og klub betales for indeværende måned + 30 dage.