Så er det UD med børnene!

Udelivs-SFO

Børn fra 0. - 3. klasse kan benytte Udelivs-SFO’en, der er åben fra undervisningen slutter til kl. 17.00. Udelivs-SFO’en holder primært til i uderummet omkring NaturVærket og Naturskolen, men også rundt om på hele skolen. Som udgangspunkt går alle friskolens børn i Udelivs-SFO'en. Såfremt forældrene ikke ønsker at benytte skolens SFO, skal de aktivt melde eleven ud.

Udelivs-SFO’en har åbent på alle skolefridage og i de fleste skoleferier fra klokken 7.00 - 17.00.Derudover er der særlige dage, hvor børnene kan komme i Udelivs-SFO’en efter aftale. 

Udelivs-SFO holder til på NaturVærket, og har fast tilholdssted omkring langhusområdet, naturskolen, skoven, søen og udgør dermed rammen for børn og unges leg og læring i det fri. Der er så mange muligheder: lige fra at snitte, klatre, arbejde i kreative værkstedsforløb og dyrke afgrøder i haverne og meget mere. 

Hermed er fritidsdelen med til at underbygge de initiativer vi allerede arbejder med i form af udeskole og udeliv i skoletiden. Vores vision er, at øge børn og unges livskvalitet gennem mere tilstedeværelse i naturen ved at integrere udeskole (i skoletiden) og udeliv (i fritidsdelen). Her er læring og sociale kompetencer vigtige delmål. 

 

 

Når vi siger ”ud”, mener vi...

... skolens store naturgrund, nærmiljøet, skoven og haven, byen og samfundet. Kort sagt: ud! Ikke altid, men oftere og regelmæssigt.