Så er det UD med børnene!

Udelivs-SFO

Børn fra 0. - 3. klasse kan benytte Udelivs-SFO’en, der er åben fra undervisningen slutter til kl. 17.00. Udelivs-SFO’en holder primært til i uderummet omkring NaturVærket og Naturskolen, men også rundt om på hele skolen. Som udgangspunkt går alle friskolens børn i Udelivs-SFO'en. Såfremt forældrene ikke ønsker at benytte skolens SFO, skal de aktivt melde eleven ud.

Udelivs-SFO’en har åbent på alle skolefridage og i de fleste skoleferier fra klokken 7.00 - 17.00.Derudover er der særlige dage, hvor børnene kan komme i Udelivs-SFO’en efter aftale. 

Udelivs-SFO holder til på NaturVærket, og har fast tilholdssted omkring langhusområdet, naturskolen, skoven, søen og udgør dermed rammen for børn og unges leg og læring i det fri. Der er så mange muligheder: lige fra at snitte, klatre, arbejde i kreative værkstedsforløb og dyrke afgrøder i haverne og meget mere. 

Hermed er fritidsdelen med til at underbygge de initiativer vi allerede arbejder med i form af udeskole og udeliv i skoletiden. Vores vision er, at øge børn og unges livskvalitet gennem mere tilstedeværelse i naturen ved at integrere udeskole (i skoletiden) og udeliv (i fritidsdelen). Her er læring og sociale kompetencer vigtige delmål. 

Læs gerne mere om praktisk info i vores velkomstfolder her.

Telefon SFO: 3030 9334

 

Når vi siger ”ud”, mener vi...

... skolens store naturgrund, nærmiljøet, skoven og haven, byen og samfundet. Kort sagt: ud! Ikke altid, men oftere og regelmæssigt.