Værdierne er med til at give vores børn og unge et solidt livsfundament

Samarbejder

Skolen har en række samarbejder med både private og offentlige instanser. Generelt bestræber vi os altid på at være en åben skole, der holder godt øje med de tilbud nærmiljøet har til vores elever.

Sundedspleje

Skolens elever tilbydes sundhedstjek af kommunens sundhedsplejerske Pernille Toftlund. Hun træffes på 2480 8887.

PPR

Skolen samarbejder med Lejre PPR og har skolepsykolog Trine Schmiegelow tilknyttet. PPR træffes på 5117 5800.

UU

Skolen samarbejder med Roskilde Uddannelsesvejledning og har uddannelsesvejleder Martin Primdahl tilknyttet. Han træffes på 5135 2942.