Værdierne er med til at give vores børn og unge et solidt livsfundament

Samarbejder

Skolen har en række samarbejder med både private og offentlige instanser. Generelt bestræber vi os altid på at være en åben skole, der holder godt øje med de tilbud nærmiljøet har til vores elever.

Sundhedspleje

Skolens elever tilbydes sundhedstjek af kommunens sundhedsplejerske Grith Szuster, der træffes på 2399 7174.

PPR

Skolen samarbejder med Lejre PPR og har en skolepsykolog tilknyttet. PPR træffes på 5117 5800.

UU

Skolen samarbejder med uddannelsesvejleder Maja Molberg. Maja træffes på mapm@lejre.dk og tlf. 3034 8715.