En skole med holdninger

Generelt om skolen

Osted Friskole er en velfungerende grundtvig/koldsk friskole, der i 2017 har fejret sit 100 års jubilæum. 

Vi er ca. 200 elever og 25 engagerede voksne, der hver dag gør alt hvad vi kan for at skabe en unik skole med høj faglighed, en stærk musisk/kreativ profil, udeskole, nærvær og et stærkt fællesskab.

Skolen bygger på en engageret og medlevende forældregruppe, og vi prioriterer et godt skole/hjemsamarbejde højt. 

Ud over friskolen har vi egen udelivs-SFO for 0-3. klasse og egen klub fra 4. klasse. Skolen har til huse i rummelige og flotte lokaler og har unikke udearealer med egen skov, sø og et helt nyetableret ”NaturVærk”, hvor friluftsliv og udeliv har optimale betingelser.

 

Frihed og ansvar

Vi er glade for, at vi fortsat har succes med at bevare friskolen som et alternativ til folkeskolen, og nyder godt af de frie grundskolers mangeårige erfaring med frihed – frihed til at planlægge både struktur og indhold i elevernes skoledag. Det kommer til udtryk i vægtningen af de forskellige fagområder, sammensætningen af skemaet og en prioritering af værdierne i elevernes dagligdag.

 

Vores skole bygger på den Grundtvig-Koldske skoletradition, og det er med de briller på, vi skal tolke folkeskolens tiltag ind i vores skoleverden. Derfor er de centrale begreber fortsat:

 

Ethvert menneske er unikt – det er ikke forudbestemt fra fødslen, men kan ende mange forskellige steder afhængigt af arv, miljø og den enkeltes valg i livet. Heri har skolen et stort ansvar.

 

Mennesket kan kun finde ind til det unikke hos sig selv ved at spejle sig i fællesskabet - vi må stille os til rådighed for hinanden som ”spejle”. Lukker vi os ude - eller lukker vi nogen ude, finder vi ikke ind til, hvem vi selv er og ønsker at være.

 

Skolens undervisning skal også være livsoplysning - undervisningen skal gøre klog på det liv, eleverne har her og nu - og ikke kun på et fremtidigt erhverv eller en fremtidig uddannelse.

 

Skolens undervisning skal sigte på det hele menneske - en skole, som vægter fantasien og følelserne. Og skolen skal vægte såvel krop som ånd.

 

Skolens undervisning skal vægte det levende ord - det betyder bogstaveligt, at samtalen skal have størst plads.

 

Skolens undervisning skal være historisk-poetisk - undervisningen skal give kendskab til den historie, som vi har fælles med andre (det historiske) og animere os til at finde ind til vores drømme og forhåbninger om livet (det poetiske).

 

Skolen skal være en levende vekselvirkning - den levende vekselvirkning skal bl.a. give sig udtryk i samværet mellem lærer og elev. Lærer og elev skal lære af hinanden. De er ligeværdige, når det drejer sig om at blive klog på livet.

 

Skolen skal både oplyse og oplive - skolen skal selvfølgelig oplyse, dvs. give kundskaber og færdigheder, for der er brug for alle mulige talenter senere - men den skal gøre det, så eleverne samtidig oplives. For Grundtvig og Kold betyder det, at eleverne skal have kærlighed til det, de skal lære og får glæde ved at leve livet, som det er her og nu, for derigennem at få mod til at forandre det, der skal forandres. 

Oplyse og oplive

Skolen skal selvfølgelig oplyse, dvs. give eleven kundskaber og færdigheder, men den skal samtidig oplive - være et livfuldt sted med glæde og kultur, så lysten til at lære holdes vedlige.

Hvad er en friskole

Undervisningspligt men ikke skolepligt 
Grundlovens §76 slår fast, at at vi i Danmark har undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder, at forældre i Danmark er frie til at vælge et alternativ til folkeskolen. De fleste friskoler er opstået, fordi en gruppe af forældre har taget initiativ til at oprette skolen. 

Friskolerne skal "stå må med undervisningen i folkeskolen" 
Friskolerne skal leve op til bestemmelserne i Friskoleloven, der overordnet set bestemmer, at friskolerne "skal stå mål med undervisningen i folkeskolen". Det betyder, at en elev i en friskole skal have mindst de samme kundskaber efter endt skolegang, som hvis eleven havde gået i folkeskole.

Friskoletraditionen gennem mere end 150 år
I Danmark går friskoletraditionen tilbage til midten af 1800-tallet, hvor især Christen Kold og N.F.S. Grundtvig spillede en rolle som inspiratorer.

I dag afspejler friskolerne en bred vifte af skoler grundlagt på forskellige pædagogiske, religiøse, livs- og værdisyn: grundtvig/koldske friskoler, Rudolf Steiner skoler, flersprogede friskoler, skoler med frikirke baggrund, skoler med særligt pædagogisk grundsyn og mange flere. 

Skolerne afgør frit, hvilke elever, de vil optage, idet det er afgørende, at familierne bakker op om skolens værdier og holdninger.

I Danmark er der cirka 550 frie grundskoler, som rummer cirka 17 pct. af grundskolens elever.

Skolens historie

Hvordan skriver man en skoles historie? Og hvilken historie skulle i så fald fortælles –
bygningernes, elevernes, lærernes, alle de ansattes, forældrenes, skolekredsens? Egnen - hvorfra
skolen har suget kraft og givet tilbage til år ud og år ind?


Osted Fri- og Efterskole er en gammel, traditionsrig skole, men stadig lige ung med masser af
kræfter, nye ideer og mod til at møde en moderne fremtid med nye skole- og samfundstanker.
Den er fast forankret i fortiden, stående på et grundtvig/koldsk værdigrundlag og med blikket
rettet mod fremtiden. Og lyslevende her og nu.


Årstallene er enkle at give. Skolen blev oprettet d. 6 september i 1917. Af 12 forældrepar, der tilsammen lagde 18 børn til. I
første omgang blev skolen indrettet i stuen i det lille husmandssted på vej mod Assendløse, hvor
børnehaven nu ligger. Stedet var på det tidspunkt ejet af Ellen og Jørgen Andersen, og var man
heldig, fik man stukket en pandekage ud af køkkenvinduet i frikvarteret, hvis Ellen var i det humør.
Allerede året efter blev skolen udvidet med efterskole. Langsomt voksede grundarealet,
bygningerne og elevtallet til den skole, vi kender i dag, og som i år kan fejre 100 års fødselsdag
med 40 børn i børnehaven, 200 elever på friskolen og 100 på efterskolen, omkring 80
medarbejdere.

Dansk Friskoleforening

Skolen er medlem af Dansk Friskoleforening. Det betyder, at alle forældre automatisk optages som medlemmer af Dansk Friskoleforening, når de bliver forældre på Osted Friskole. Dansk Friskoleforening arbejder til stadighed politisk på at bevare familiernes ret til frit at vælge skole til deres børn.