En forældrebåren skole

Bestyrelsen

Osted Fri – og Efterskole er en privat selvejende institution, hvor der af forældre- og skolekreds er valgt en bestyrelse. Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af skolen, herunder det økonomiske ansvar i overensstemmelse med gældende lovgivning og skolens vedtægter

Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt på skolens generalforsamling i april måned. Hertil kommer tre medarbejderrepræsentanter samt forstanderen og fem ledelsesrepræsentanter for hhv. friskole, efterskole, børnehave, SFO og administration.

Den valgte bestyrelse

 • Nikolaj Avlund Michelsen, formand, T 6165 7063
 • Bent Ole Bærenholdt, næstformand, T 9155 4256
 • Signe Thorsen, T 2623 3032 
 • Rikke Hovgaard Lorentzen, T 2515 1822
 • Søren Bundgaard Skårhøj, T 5149 0498
 • Eline Bojsen Haarder, T 2891 4916
 • Mia Haste

Medarbejder- og ledelsesrepræsentanter

 • Mette Nicolaisen, medarbejderrep.
 • Billy Aagaard, medarbejderrep.
 • Jesper Frandsen, medarbejderrep.
 • Anne Ingstrup Fabiansen, afdelingsleder friskolen
 • Mads Gaarde Lambach, afdelingsleder i efterskolen, souschef
 • Bodil Mielke, administrationschef
 • Annette Vera Vedsted Andersen, leder børnehaven Fristedet
 • Per Krøis Kjærsgaard, forstander

Fokus på skolens værdier

"Jeg synes, at det er af største vigtighed, at vi hele tiden har fokus på skolens værdier og at disse går hånd i hånd med en stærk organisation." 

Sofie, medlem af Bestyrelsen