Nærsyn og fjernsyn

Lejrskoler

Oplevelser, natur, fællessakb, kulturmøde og sprog

Lejrskolen er en af de aktiviteter, hvor eleven udvikler sig mest i løbet af skoleåret. Det er ikke uden grund, at vi betragter lejrskolerne som enogle af de vigtigste dage i løbet af et skoleår. 

Kulturmøde og modvindskompetence

En lejrskole styrker klassens fællesskab og trivsel at få oplevelser sammen, og det styrker den enkelte socialt og personligt at komme ”ud i verden”. At klare ting sammen i ukendte rammer giver god modvindskompetence, der er med til at give den nødvendige robusthed senere i livet. 

Vi søger at skabe forudsætning for kulturmøde og mellemmenneskelig forståelse. I mødet med andre mennesker, kulturer og sprog gives den enkelte elev mod og udsyn og udvikler sig både personligt, socialt og fagligt.  

En del af skolens undervisningstilbud

Lejrskoler og rejser er derfor en integreret og obligatorisk del af skolens undervisning. Lejrskolerne betales særskilt af forældrene. Der arbejdes på, at udgifterne holdes nede. Skolen har en fond med midler, der kan søges af familier, hvor deltagelse i lejrskolerne vil udgøre en betydelig økonomisk belastning.

Der er en form for lejrskole på alle trin og de inddrages i den daglige undervisning op til og efter lejrskolerne. De nævnte, konkrete ture er tænkt som eksempler.

  • I 0.-2. klasse arrangeres kortere ture med overnatning, som lægger sig op ad undervisningen i fx fortælling og historie. Eleverne skal opdage og opleve naturen og verden, og fantasien skal sættes i sving
  • 3. og 4. klasse tager på fælles tur, hvor udeliv og friluftsliv er i centrum. Der arbejdes med klassernes fællesskab samt den enkelte elevs mod og ansvarlighed. 
  • 5. klasse tager på by-lejrskole i fx København, hvor byen knyttes sammen med historieundervisning. Der sigtes også mod at give eleverne udsyn og frimodighed. 
  • 6. klasse tager på udendørs tur – fx på togt med vikingeskib og telt. Ud over naturoplevelser og det fællesskabsdannende sigtes efter, at eleverne også erkender egne grænser og klassens muligheder.
  • 7. og 8. klasses lejrskoler omfatter én årlig rejse, hvor sprog, kulturforståelse og bevægelse er i centrum det ene år og hvert andet år tager de på skilejrskole sammen.
  • 9. klasse tager på én årlig rejse, hvor sprog, kulturforståelse og bevægelse er i centrum.