Nærsyn og fjernsyn

Lejrskoler

Oplevelser, natur, fællessakb, kulturmøde og sprog

Lejrskolen er en af de aktiviteter, hvor eleven udvikler sig mest i løbet af skoleåret. Det styrker klassens fællesskab og trivsel at få oplevelser sammen, og det styrker den enkelte socialt og personligt at komme ”ud i verden”. At klare ting sammen i ukendte rammer giver god modvindskompetence, der er med til at give den nødvendige robusthed senere i livet.

Vi ønsker derfor at benytte lejrskoler og rejser som en integreret og vigtig del af skolens undervisning. På den måde søger vi at skabe forudsætning for kulturmøde og mellemmenneskelig forståelse. I mødet med andre mennesker, kulturer og sprog gives den enkelte elev mod og udsyn og udvikler sig både personligt, socialt og fagligt.  

Lejrskolerne betales særskilt af forældrene, og der arbejdes altid for at sikre, at udgifterne holdes nede. Skolen har en fond med midler, der kan søges af familier, hvor deltagelse i lejrskolerne vil udgøre en betydelig økonomisk belastning.

Der er en form for lejrskole på alle trin og de inddrages i den daglige undervisning op til og efter lejrskolerne. De nævnte, konkrete ture er tænkt som eksempler.

  • I 0.-2. klasse arrangeres kortere ture med overnatning, som lægger sig op ad undervisningen i fx fortælling og historie. Eleverne skal opdage og opleve naturen og verden, og fantasien skal sættes i sving
  • 3. og 4. klasse tager på fælles tur, hvor udeliv og friluftsliv er i centrum. Der arbejdes med klassernes fællesskab samt den enkelte elevs mod og ansvarlighed. 
  • 5. klasse tager på by-lejrskole i fx København, hvor byen knyttes sammen med historieundervisning. Der sigtes også mod at give eleverne udsyn og frimodighed. 
  • 6. klasse tager på udendørs tur – fx på togt med vikingeskib og telt. Ud over naturoplevelser og det fællesskabsdannende sigtes efter, at eleverne også erkender egne grænser og klassens muligheder.
  • 7.-9. klasses lejrskoler omfatter én årlig rejse, hvor sprog, kulturforståelse og bevægelse er i centrum