Det skal være rart, sjovt og trygt

Klubben

Klubben har som overordnet mål, at det skal være et rart, sjovt og trygt sted at komme, et sted hvor børnene kan danne relationer til hinanden på tværs af årgangene og lære at respektere hinanden og hinandens forskelligheder. 

Klubtilbuddet varetages af to ansatte - alle ugens hverdage. Tilbuddet er for elever fra 4. kl. til og med 7. klasse. Klubben åbner, når de første elever har fri og lukker kl. 16.00.

Klubben har fokus på bevægelse, kreativitet og aktiviteter, der er målrettet de større børn. Klubben holder primært til i klubhuset LY, men benytter derudover også NaturVærket, værksteder, hallen, boldbanen, friskolen og uderummet.

Tilmelding sker automatisk, hvis dit barn har gået i SFO. Tilmelding kan også ske via kontoret. Tilmelding sker for minimum 2 måneder. 

Telefon Klub 2165 4677