Møde for nye forældre

Det er vigtigt, at I som forældre ved, hvilken børnehave og skole I har valgt til jeres barn. Det er derfor en forudsætning for at blive optaget i Børnehaven Fristedet eller på Osted Friskole, at forældrene deltager i et orienteringsmøde med skolens forstander. Her gøres der rede for værdier, pædagogik, rammer og gensidige forventninger. Møderne afholdes ca. 4 gange årligt. Tilmelding til orienteringsmøde sker nedenfor. Nye datoer for skoleåret 2024/25 vil blive offentliggjort juni 2024. 

 

Kommende møder: