• Fortællinger – fællesskab – faglighed
  • Lejrskoler og oplevelser
  • Virkelyst
  • Et aktivt tilvalg
  • Dannelse og uddannelse siden 1917

Velkommen til Osted Friskole

Osted Friskole er en grundtvig-koldsk forældrebåret friskole. Vi lægger vægt på en høj faglighed i såvel boglige som praktisk/musisk/kreative fag. Læringsmæssigt udmøntes vores værdier i en spændende hverdag gennem tværfaglighed, afvekslende undervisningsformer, morgensang, lejrskoler, kreativitet, anerkendelse og pædagogisk udvikling.

Grundpuls og fællesskab

Osted Friskole ønsker at være et sted, hvor såvel elever som forældre og ansatte oplever, at de er en del af et trygt, anerkendende og forpligtende fællesskab, hvor alle har ejerskab til og ansvar for skolen. Samværet skal præget af gensidig respekt, omsorg og hjemlighed samt forståelse for og accept af sociale normer.

Undersvisningen

Børn lærer forskelligt. Lovgivningen vedr. de frie grundskoler sætter vide rammer for skoledrift, og det er skolens hensigt at udnytte denne frihed. Det sker vd at skabe en skole, hvor strukturen samt en bred vifte af fag og udtryksformer kan give elverne mage rum og gode muligheder for udvikling, fagligt såvel som menneskeligt.

Ny elev

Vi vil altid gerne vise vores dejlige skole frem og fortæller gerne om det vi står for. Kontakt skolen for at aftale et uforpligtende besøg samt få oplysninger om ledige pladser.

Fællesskab

Vi lægger stor vægt på det fællesskabsdannende gennem værdier som ligeværd, demokrati, tillid, tryghed og gensidig respekt. Værdierne skal afspejles i undervisningen og fritiden såvel hos børn som voksne, i en dagligdag der er præget af frihed og ansvar, og med tydelige rammer og retning i form af vores værdigrundlag og visioner.

""... men det sker nu og da, at man længes tilbage efter Sjælland, og det sker, når jeg tænker på de 10 år, jeg tilbragte på Osted Fri- & Efterskole. Her stiftede jeg bekendtskab med mange skægge ansigter og lige så mange kloge hoveder. Her lærte jeg at stave. Her lærte jeg med tal at ud- og beregne. Det var her, jeg lærte mit "I am, you are …" og mit "ich bin, du bist …". Her lærte jeg at synge. Her lærte jeg at sige "JA!" og være med. Det var her, jeg lærte, at man skal kæmpe hårdt for det, man gerne vil nå, og det var her, jeg lærte at tage et andet menneske under armen. Her lærte jeg, hvad fællesskab betyder. Her blev oplysning min lyst, også om sivet. Der er så mange ting, man kan. Vi kunne slå hinanden i hovedet og dømme hinanden til elendighed, men vi sidder heldigvis med numsen plantet på OFE. Det tog mig lang tid at indse, hvad det betyder at gå her, og hvad det er for nogle ting, vi har fået med i vores værktøjskasse, når vi engang skal sige "på gensyn" til stedet ..." "
Carl
Afgangselev fra '17