• Fortællinger – fællesskab – faglighed
  • Et aktivt tilvalg
  • Dannelse og uddannelse siden 1917
  • Virkelyst

Velkommen til Osted Friskole

Osted Friskole er en grundtvig-koldsk forældrebåret friskole. Vi lægger vægt på en høj faglighed i såvel boglige som praktisk/musisk/kreative fag. Læringsmæssigt udmøntes vores værdier i en spændende hverdag gennem tværfaglighed, afvekslende undervisningsformer, morgensang, lejrskoler, kreativitet, anerkendelse og pædagogisk udvikling.

Om skolen

Osted Friskole er en grundtvig-koldsk forældrebåret friskole. Vi lægger vægt på en høj faglighed i såvel boglige som praktisk/musisk/kreative fag. Læringsmæssigt udmøntes vores værdier i en spændende hverdag gennem tværfaglighed, afvekslende undervisningsformer, morgensang, lejrskoler, kreativitet, anerkendelse og pædagogisk udvikling.

Undersvisningen

Vi gør meget af det samme, som de gør i folkeskolen – vi underviser efter de samme overordnede mål, vores lærere har taget en læreruddannelse, og vi samarbejder med de samme kommunale folk: PPR, UU-vejleder osv. Vi er dog ikke forpligtede til at gøre som i folkeskolen, så der hvor vi gør det, er det et aktivt valg, fordi vi synes, det er den bedste løsning. Vi vil noget, vi vil det gerne på en kreativ og nytænkende måde og vi vil det sammen, så vores værdier gennemsyrer skolen.

Ny elev

Vi vil altid gerne vise vores dejlige skole frem og fortæller gerne om det vi står for. Kontakt skolen for at aftale et uforpligtende besøg samt få oplysninger om ledige pladser.

Fællesskab

Vi lægger stor vægt på det fællesskabsdannende gennem værdier som ligeværd, demokrati, tillid, tryghed og gensidig respekt. Værdierne skal afspejles i undervisningen og fritiden såvel hos børn som voksne, i en dagligdag der er præget af frihed og ansvar, og med tydelige rammer og retning i form af vores værdigrundlag og visioner.

""... men det sker nu og da, at man længes tilbage efter Sjælland, og det sker, når jeg tænker på de 10 år, jeg tilbragte på Osted Fri- & Efterskole. Her stiftede jeg bekendtskab med mange skægge ansigter og lige så mange kloge hoveder. Her lærte jeg at stave. Her lærte jeg med tal at ud- og beregne. Det var her, jeg lærte mit "I am, you are …" og mit "ich bin, du bist …". Her lærte jeg at synge. Her lærte jeg at sige "JA!" og være med. Det var her, jeg lærte, at man skal kæmpe hårdt for det, man gerne vil nå, og det var her, jeg lærte at tage et andet menneske under armen. Her lærte jeg, hvad fællesskab betyder. Her blev oplysning min lyst, også om sivet. Der er så mange ting, man kan. Vi kunne slå hinanden i hovedet og dømme hinanden til elendighed, men vi sidder heldigvis med numsen plantet på OFE. Det tog mig lang tid at indse, hvad det betyder at gå her, og hvad det er for nogle ting, vi har fået med i vores værktøjskasse, når vi engang skal sige "på gensyn" til stedet ..." "
Carl
Afgangselev fra '17