En skole ved sine fulde fem

Politikker

Trivselspolitik

Det er vores forventning at alle ansatte på Osted friskole, alle forældre og alle børn lever op til og deltager aktivt i opfyldelsen af skolens trivselspolitik, der kan læses her.

Mobilpolitik

Vi evaluerer jævnligt brugen af mobiltelefoner, både med eleverne, i lærerrådet og i bestyrelsen. Drøftelserne munder ud i et sæt retningslinjer, der på den ene side gerne skal tydeliggøre vores standpunkt, men på den anden side ikke må grave grøfter mellem de voksne og eleverne. Læs mere her. 

Digital dannelsespolitik

Læs mere om skolens digitale dannelsespolitik og læseplan godkendt af bestyrelsen september 2023:

Læseplan digital dannelse

Konkrete læringsmål

Samspil og sammenspil

Skolen skal vise forældrene tillid som ligeværdige medspillere, og forældre skal respektere skolens professionalisme. Det kræver et samarbejde mellem forældre og skole med øje ikke alene for det enkelte barn, men også for barnet som en del af et forpligtende fællesskab.