Vi åbner dørene ...

Kontakt

Osted Friskole
Assendløsevejen 1
4320 Lejre

T  4642 2323
M kontor@ofe.dk

Kontoret er åbent kl. 8-15
Telefonen er lukket kl. 12.30-13.00

T afdelingsleder Anne Ingstrup Fabiansen 6174 7678

T lærerværelset 2978 2884

T SFO 3030 9334

T Klub 2165 4677  

 

Åbningstider

Skolen åbner dørene klokken 7.45, og vi henstiller til, at børn ikke møder ind før. En undtagelse er de børn, der er tilmeldt morgenpasningen. 

Der ringes ind til morgensang kl. 8.07, så et godt mødetidspunkt er senest klokken 8.00. Husk at forældre og bedsteforældre er meget velkomne til at deltage i morgensangen. For at få en god start på dagen og ro til vores fælles start på dagen, morgensangen, lægger vi stor vægt på, at alle møder til tiden.

Skolen lukker efter endt undervisning. Her åbner Udelivs-SFO’en og klubben på alle skoledage. 

Morgenpasningen

Morgenpasningen åbning kl. 7.00 og er et tilbud til børn (typisk fra 0. – 3. klasse), der har behov for pasning før skolens almindelige åbningstid. Børnene tilmeldes ordningen ved at møde op i starten af skoleåret og blive noteret af morgenpasserne. 

Morgenpasningen varetages af de ældre elever fra friskolens overbygning og finder sted på Torvet. Der opkræves ikke betaling for morgenpasningen, da den ikke indgår i skolens pædagogiske tilbud, men er etableret for at hjælpe forældre, der har behov for at aflevere tidligt.