En skole ved sine fulde fem

Værdier i hverdagen - formål

Under dette punkt beskrives skolens formål. Hvad er det vi ønsker at give til elever, forældre,

Undervisningen

 • Alle elever har potentiale, som skolen ønsker at give den enkelte elev de bedste personlige, faglige og sociale forudsætninger for at udleve.

 • Skolen skal styrke elevernes kundskaber og færdigheder gennem en bred vifte af boglige, praktiske, musiske og kreative fag med et højt fagligt niveau.

 • Oplevelse, indlevelse og fantasi er vigtige elementer i undervisning, og samvær.

Fællesskab

 • Elever, forældre og medarbejdere er alle del af et forpligtende fællesskab, der hele tiden søges levendegjort og aktualiseret.

 • Skolen skal fremme den enkelte elevs viden om og forståelse for egne og andres kulturelle, menneskelige og sociale forudsætninger.

 • Fællesskabet skal give den enkelte lyst til og mod på at bruge livet til gavn og glæde for sig selv og andre.

Samvær

 • På OFE skal åndsfrihed, åbenhed og tolerance findes i en dagligdag præget af anerkendelse og tryghed.

 • Elever, forældre og medarbejdere omgås hinanden med gensidig respekt, tillid og opmærksomhed.

Livoplysning, folkelig oplysning og almen dannelse

 • Skolen søger at gøre eleverne livsduelige og inspirere til aktivt medborgerskab og demokratisk dannelse.

 • Skolen ønsker at udvikle elevernes historiske bevidsthed og derigennem bibringe en forståelse for, at historien har betydning for nutid og fremtid.

 • Skolens virke skal være alment dannende, gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og give forståelse for andre kulturer.

Osted Fri- og Efterskole i verden

 • Skolens arbejde skal danne ramme om et folkeligt arbejde både lokalt og regionalt.

 • Hensynet til natur, klima, miljø og ressourcebevidsthed skal indgå i undervisning og daglig praksis.

Osted Fri- og Efterskole og kirken

 • Skolen er ikke forkyndende men bygger på et folkekirkeligt grundlag. Der er plads til mennesker med forskellig tro og overbevisning. 
 • Skolen har gennem hele sin 100-årige historie haft et tæt samarbejde med Osted Valgmenighed, der er en del af den danske folkekirke.

Læs værdigrundlaget samt uddybning deraf her.

 

 

Samspil og sammenspil

En god skole bygger på et godt samarbejde mellem skole og hjem.