En skole ved sine fulde fem

Værdier i hverdagen - formål

Under dette punkt beskrives skolens formål. Hvad er det vi ønsker at give til elever, forældre,

Undervisningen

 • Alle elever har potentiale, som skolen ønsker at give den enkelte elev de bedste personlige, faglige og sociale forudsætninger for at udleve.

 • Skolen skal styrke elevernes kundskaber og færdigheder gennem en bred vifte af boglige, praktiske, musiske og kreative fag med et højt fagligt niveau.

 • Oplevelse, indlevelse og fantasi er vigtige elementer i undervisning, og samvær.

Fællesskab

 • Elever, forældre og medarbejdere er alle del af et forpligtende fællesskab, der hele tiden søges levendegjort og aktualiseret.

 • Skolen skal fremme den enkelte elevs viden om og forståelse for egne og andres kulturelle, menneskelige og sociale forudsætninger.

 • Fællesskabet skal give den enkelte lyst til og mod på at bruge livet til gavn og glæde for sig selv og andre.

Samvær

 • På OFE skal åndsfrihed, åbenhed og tolerance findes i en dagligdag præget af anerkendelse og tryghed.

 • Elever, forældre og medarbejdere omgås hinanden med gensidig respekt, tillid og opmærksomhed.

Livoplysning, folkelig oplysning og almen dannelse

 • Skolen søger at gøre eleverne livsduelige og inspirere til aktivt medborgerskab og demokratisk dannelse.

 • Skolen ønsker at udvikle elevernes historiske bevidsthed og derigennem bibringe en forståelse for, at historien har betydning for nutid og fremtid.

 • Skolens virke skal være alment dannende, gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og give forståelse for andre kulturer.

Osted Fri- og Efterskole i verden

 • Skolens arbejde skal danne ramme om et folkeligt arbejde både lokalt og regionalt.

 • Hensynet til natur, klima, miljø og ressourcebevidsthed skal indgå i undervisning og daglig praksis.

Læs værdigrundlaget samt uddybning deraf her.

 

 

Samspil og sammenspil

En god skole bygger på et godt samarbejde mellem skole og hjem.