Fordelen ved en mindre skole er at alle kender alle

Trinene

Vi har fokus på trinsamarbejdet - både for lærerne og for eleverne. Ud over fortælletimerne og i kor, hvor flere klasser er sammen, tilstræbes det, at gennemføre undervisningsforløb for trinnene, hvor eleverne er delt op efter andre principper end klassetrin, f.eks. interesser, lærings-stile eller behov. I trinsamarbejdet tilstræber vi også en tæt erfaringsudveksling, både på det pædagogiske og det menneskelige plan.

Indskolingen

Indskolingen består af eleverne i 0. - 3. klasse.

Mellemtrinet

Mellemtrinet består af eleverne i 4. - 6. klasse.

Overbygningen

Overbygningen består af eleverne i 7. - 9. klasse.