Osted Friskole - en skole med holdning

Praktiske forhold

Sygdom og fravær

I en tid hvor flere og flere forældre har fleksibel arbejdstid, benytter flere sig også af at kunne rejse udenfor de normale skoleferier. Fra skolens side vil vi anmode om, at I som forældre fra gang til gang overvejer dette afbrud i undervisningsforløbet, dels for det pågældende barn, dels for klassen som helhed. Såfremt barnet skal have fri i mere end tre dage, kan det først foregå efter skriftlig aftale med skolens ledelse. Enkeltdags fritagelse skal aftales skriftligt med klasselæreren.

Sygdom meddeles inden kl 8.00 hver dag over skolens interne kommunikationssystem VIGGO.

Er du også glad for at gå i skole?

Osted fri- og efterskole er en forældrebåren organisation, der bygger på de tanker som Grundtvig og Kold indførte i dansk skoleliv for over halvandet hundrede år siden.

Deres tanker handlede i høj grad om fællesskab, engagement og læring for livet. Det ser vi som værdier, der stadig er ekstremt vigtige.

Skole, skade, ansvar og forsikring

På skoler er det svært at undgå uheld og skader på personer eller ting. Når uheldet er ude, bliver spørgsmålet om erstatning, ansvar og forsikring aktuelt. Læs her om de gældende regler. 

 

 

Konfirmation

Osted Valgmenighed

Mange af Osted Friskoles elever vælger at blive konfirmeret i Osted Valgmenighed. Her undervises og konfirmeres de af valgmenighedens præst Laura Lundager Jensen. Konfirmation finder altid sted den sidste weekend i maj.

Se mere www.ostedvalgmenighed.dk eller kontakt Laura Lundager Jensen på 4649 7311.
Konfirmation i øvrige kirker er selvfølgelig også en mulighed.