"Og den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær."

Pædagogikken

Vi tager udgangspunkt i fællesskabet som det centrale i barnets og den unges dannelse. Mennesket bliver sig selv i mødet med de andre.

Vi har klassemøder, hvor sociale kompetencer, etik og godt kammeratskab øves via samtale og refleksion.

Vi værner om børnenes ret til at være børn. Barndommen har selvstændig værdi som livsfase, og vi skal ikke gøre børnene til små voksne.

 

Vi er også en skole for de store elever og er bevidste om, at de skal udfordres fagligt og personligt i rammer, hvor det er muligt at prøve sig selv af, og hvor man lærer at tage ansvaret for sig selv og andre.

Vi stimulerer børnenes fantasi gennem lege, fortælling, sang og mange andre former for musisk og kreativ aktivitet. Der er mange måder at lære på – vi udvikler til stadighed de pædagogiske metoder.

Vi udvikler fagligheden på skolen, så den lever op til den moderne virkeligheds krav til videnshåndtering og brug af it i undervisning og kommunikation.

Vi er en skole, hvor seriøsitet er en selvfølge, og hvor der er plads til at udvikle sig både menneskeligt og fagligt.

Vi hylder en mangfoldig tilgang til skole, læring og undervisning. Børn og unge er forskellige, men det er lærerne og pædagogerne også. Den pædagogiske frihed for lærere og pædagoger er en vigtig del af Osted Friskoles skolesyn.

Morgensangen

Dagen begynder. Smil og summen af stemmer. Alle strømmer sammen til ”Torvet”, skolens samlingssted. Her sætter alle sig rundt om klaveret. Gaben og snak, der forstummer. Helt ro. God morgen. Klaveret stemmer i. Morgensang. Glæde. Dagen er i gang.

Elever og ansatte mødes til morgensang hver dag. Vi begynder med en salme, der efter læses fadervor op af den morgensangsansvarlige. Der kan være små indslag af forskellig art, og der synges to sange til.

Morgensangen er det daglige mødested, hvor vi viser hinanden opmærksomhed, og hvor alle har mulighed for at komme til orde. Selve det at synge er med til at udvikle følelsen af fællesskab på skolen, og giver mulighed for at møde flotte og dybsindige sproglige udtryk i sangene. Sangenes ord bliver gjort til vores, når vi synger dem.


Vi ser det som en skoleopgave at lære børn og unge mange af vore smukke og gode sange, danske så vel som udenlandske.

Fortællingen

På skolen arbejder vi bevidst med en af grundpillerne i den grundtvig-koldske skoletradition: Fortællingen og det levende ord.

Vi fortæller børnene alle de grundlæggende historier i vores kultur: de græske myter, de nordiske fortællinger, eventyrene, bibelhistorie og meget mere.


I fortællingerne anvendes et poetisk sprog, der henvender sig til menneskers følelser og fantasi. De afdækker områder af virkeligheden, som ikke kan analyseres, men som skal opleves. Det kan være glæde og sorg, fællesskab og ensomhed, kærlighed og had.


Ved at lytte til fortællinger om grundkonflikterne i menneskers liv, som de udfolder sig i historierne, bliver børnene i stand til at forstå og håndtere ting i deres eget liv. Med fortællingerne giver vi eleverne en dybde i deres liv - vi giver dem forståelse for det arketypiske ved at være menneske.

En skole ved sine fulde fem

Man skal gribe, før man kan begribe. Derfor skal skolens hverdag indrettes, så ikke kun høre- og synssansen påvirkes. Det er erfaring, der skal være centralt placeret i læringsprocessen.

Udeskole - viden i virkeligheden

Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisingen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure. 

Når vi siger ”ud” mener vi: skolens store natur-grund, nærmiljøet, skoven og haven, byen og samfundet. 

Kort sagt: ud! Ikke altid, men oftere, og gerne regelmæssigt, for at bryde med under-visningen inde i klasse-lokalet.   

Udeskole fortsætter selvfølgelig i naturfagene, men også på alle de andre områder, hvor det giver mening. Det er troen på, at tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion. Der er ikke tale om bedre undervisning, men tale om at gøre skolen mere rummelig og vise børnene forskellige veje. Ved at rykke ud i natur og kultur sætter vi flere læringsveje i spil, og det kommer flere børn til gode.