Motorvej eller Margueritrute

Fagplaner / årsplaner

...

Faglighed i fokus - det skal være sjovt at lære

Undervisningen og aktiviteter i hverdagen skal ikke gennemføres for skolens skyld, men for livets! Eleverne skal ikke lære blot for at lære, men for at blive klogere på sig selv og deres liv. Det betyder ikke, at vi går på kompromis med faglighe- den – det betyder først og fremmest noget for den måde, vi underviser på. Læring fremmes bedst, hvis undervisningen er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser.

Supplerende undervisning

Friskolen ønsker at tilgodese alle vores elever bedst muligt og en stor del af det at gå i skole er, at man kan følge den daglige undervisning. Ikke alle elever har dog lige let ved at følge undervisningen og dem tilrettelægger vi særlige forløb for af kortere eller længere varighed.

Vi arbejder med den tidlige indsats i dansk og matematik på indskolingstrinnet for at forebygge læse-, skrive- og matematik­vanskeligheder senere i skoleforløbet. 

Ved behov får vi hjælp fra skolens skolepsykolog, der via Lejre PPR vejleder skolen i særlige elvers trivsel og faglige fremgang.