ligeværd, demokrati, tillid, tryghed og gensidig respekt

Evaluering

Skolens undervisningsmiljøvurderig samt vurdering af fagenes indhold kommer her.