Være én – men én iblandt?

Barselsvikar til vores administration fra 1. november 2022

Osted Fri- og Efterskole søger en barselsvikar til vores administration pr. 1. november 2022 – eller snarest derefter.

Administrationen på Osted Fri- og Efterskole består af 3 medarbejdere. Vores ene medarbejder er i lykkelige omstændigheder og skal derfor på barsel fra midten af november måned. Vi vil derfor gerne, at du kan starte hos os senest den 1. november 2022. Stillingen bliver tidsbegrænset på 1 år, og den ideelle ugentlige arbejdstid er 30-32 timer.

Om stillingen

En alsidig hverdag med faste rutiner, men hvor hver dag også byder på sjove nye udfordringer. De primære arbejdsopgaver i administrationen består af:

  • Økonomi: Opkrævning af skolepenge, bogføring, budget
  • Elevadministration: Optag af nye børn og elever til alle 3 institutioner, administration af ventelister
  • Kommunikation: Opdatering af hjemmeside, Facebook og Instagram, udsendelse af nyhedsbreve, korrekturlæsning, telefon- og mailbesvarelse
  • HR-opgaver: kontrakter, lønkørsel
  • Diverse administrative opgaver: indkøb, udlejning, EU-tilskud, indberetning af statistik til offentlige myndigheder m.m.
  • IT-opgaver

Vi forventer ikke, at du kender til alle områder, da vi hjælpes ad og deler opgaverne imellem os, alt efter hvor vi hver især har vores kompetencer.

På Osted Fri- og Efterskole bliver du en del af et spændende arbejdsfællesskab i administrationen, hvor fagligheden er i højsædet. Samtidig bliver du en del af et kollegialt fællesskab med høj energi og masser af humor og megen latter. Vi lægger alle vægt på gensidig sparring og trivsel i hverdagen.

Som udgangspunkt ligger arbejdstiden i tidsrummet kl. 8.00-15.00, men aften- og weekendarbejde kan lejlighedsvis forekomme, når vi har store arrangementer på skolen, hvorfor det er vigtigt for os, at du er fleksibel.

Om dig

Du kan se dig selv i et omskifteligt miljø med en hverdag, hvor der ofte arbejdes med flere opgaver på én gang – samtidig med, at du er grundig i din opgaveløsning. Din omgangskreds opfatter dig som pligtopfyldende og hjælpsom, du har interesse og flair for tal og IT, er god til dansk retskrivning og har en god ordenssans.

I administrationen har vi en meget bred kontaktflade, og det er vigtigt for os, at du i mødet med mennesker er serviceminded og har en positiv, smilende og anerkendende tilgang. Du er udadvendt og kan lide kontakten til mange forskellige mennesker både telefonisk og ansigt til ansigt. Du er god til at samarbejde med andre, og samtidig er du selvstændig og initiativrig.

Det er afgørende, at du kan omgås børn og unge på en god og anerkendende måde, da alle voksne på skolen er rollemodeller for eleverne. Du skal brænde for dit arbejde. Vi forventer, at du har lyst til fri- og efterskoletanken, fællesskabet og til det særlige og store engagement, som er en naturlig del af skolens kultur. Vi tilbyder til gengæld en spændende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og et stærkt kollegialt fællesskab.

Om Osted Fri- og Efterskole

Vi lægger vægt på at være en spændende og fleksibel arbejdsplads med gode arbejdsforhold og et stærkt kollegialt fællesskab.

Osted Fri- og Efterskole er en værdibåret, levende og velfungerende grundtvig/koldsk skole, startet for 105 år siden. Der er vægt på høj faglighed og en stærk musisk/kreativ profil. Skolen er en kombineret skole med både en friskole, en efterskole og en børnehave tilknyttet, og tilsammen er vi mere end 70 medarbejdere, der hver dag mødes i Osted for at lave fantastisk skole.

Osted Friskole er et‐sporet og har ca. 210 elever fra 0. til 9. klasse samt SFO og klub. Skolen ligger i Osted med gode busforbindelser til stationsbyerne Roskilde, Viby Sj. og Lejre. Flere ansatte bor i København; transporttiden fra København er kun ca. 30-45 minutter.

Du kan læse mere om os og vores værdier på www.ofe.dk eller på Facebook/Instagram. Du er også velkommen til at kontakte administrationschef Bodil Mielke på tlf. 2465 9449.

Løn og ansættelsesforhold

Aflønning sker efter Dansk Friskoleforenings aftale med HK.

Børne-/straffeattest skal indhentes ved ansættelse.

Tiltrædelse: 1. november 2022 og 1 år frem.

Send din ansøgning elektronisk

Ansøgninger skal fremsendes elektronisk til job@ofe.dk senest torsdag den 15. september 2022 kl. 10.00. Mærk ansøgningen ”Barselsvikar administration”. Vedhæft gerne anbefalinger og udtalelser fra tidligere jobs.

Ansættelsessamtaler

Samtaler finder sted løbende i uge 38/39.